Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Centar za sudsku dokumentaciju

 

Sudska praksa

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao redovnu, 100. sjednicu Velikog vijeća

U predmetu AP 5055/18 Ustavni sud je zaključio da je prekršeno apelantovo pravo na djelotvoran pravni lijek iz člana 13. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (Evropska konvencija) u vezi sa pravom na pristup sudu iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije.

22.01.2020.

Lazarević protiv Bosne i Hercegovine

Sud je ocjenio da su sudske odluke donesene u predmetu aplikanta pred domaćim sudovima bile proizvoljne, čime je aplikantu osporen pristup pravdi.

21.01.2020.

Ašćerić protiv Bosne i Hercegovine 18.01.2020.

više

O nama

O nama

Centar je odjel Sekretarijata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH čija je uspostava počela tokom 2006. godine. Osnovna funkcija Centra je omogućiti pristup pouzdanim pravnim informacijama.

19.06.2018.

Stalna komisija za edukaciju i Centar za sudsku dokumentaciju

Stalna komisija za edukaciju i Centar za sudsku dokumentaciju se bavi pitanjima koja su u vezi sa edukacijom sudija i tužilaca, te pitanjima koja su u okviru nadležnosti Centra za sudsku dokumentaciju.

08.02.2018.

više

RSS feed
Zakoni
Adresar pravosuđa
Brzi linkovi
Aktuelnosti

Prezentacija baze sudskih odluka u CEST-u RS-a za novoimenovane sudije i javne tužioce

Predstavnici Centra za sudsku dokumentaciju Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine su u utorak, 2. aprila 2019. godine, održali prezentaciju baze sudskih odluka za novoimenovane sudije i javne tužioce u Centru za edukaciju sudija i tužilaca u Republici Srpskoj.

02.04.2019.

Nova pravna revija

Predstavljamo vam časopis “Nova pravna revija – časopis za domaće, njemačko i evropsko pravo”. Izdanja sadrže interesantnu mješavinu priloga o različitim temama iz prava Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Njemačke, iz evropskog prava, ali takođe i iz češkog prava.

16.04.2018.

Komentar Zakona o zabrani diskriminacije

Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu objavio je Komentar Zakona o zabrani diskriminacije sa objašnjenjima i pregledom prakse u uporednom pravu kojeg je sačinio njihov ekspertni tim...

23.03.2018.

Konferencija “Pravo na obrazloženu odluku – obavezan standard u postupku pred sudom”

Konferencija se fokusirala na standarde Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u vezi s pravom na obrazloženu sudsku odluku kao ključnog elementa prava na pravično suđenje.

04.01.2018.

Ostale aktuelnosti