• logo
 • osnovna stranica
 • Okružno javno tužilaštvo u Trebinju

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad tužilaštva
 • Zaposleni u tužilaštvu
 • Konkursi za upražnjene pozicije

  Javni oglas

  Javni oglas za popunu pozicija na određeno vrijeme u Okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju

  I - NAZIV I POZICIJA RADNIH MJESTA

  1) Pravni saradnik – 1 izvršilac

  Opis poslova: Obavljaće poslove za izradu sažetka starih neriješenih predmeta sa osvrtom na preduzete radnje i prikupljanje dokaza sa prilozima, izradu nacrta pravnih podnesaka sa ciljem donošenja konačne tužilačke odluke u predmetu, učešće u radnim sastancima koji su u direktnoj vezi sa postupanjima i konačnim rješavanjem starih predmeta, obavlja stručne i administrativne pomoći u svim ostalim postupanjima tužilaca iz djelokruga rada tužilaca i stručnih saradnika, kao i ostalih zadataka po nalogu i instrukcijama postupajućeg tužioca.

  Posebni uslovi: VSS - VII stepen, Pravni fakultet ili visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova – diplomani pravnik, poželjan položen pravosudni ispit, 1 godina radnog iskustva u struci u traženom stepenu obrazovanja

  II – OPŠTI USLOVI KOJE SVI KANDIDATI MORAJU ISPUNJAVATI

  1)da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

  2)da je stariji od 18 godina,

  3)da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

  4)da se protiv njega ne vodi krivični postupak

  III – POTREBNI DOKUMENTI I ROK ZA PRIJAVU NA OGLAS

  Za ispunjavanje opštih i posebnih uslova, kandidat sljedeće dokumente mora priložiti u originalu ili ovjerenoj kopiji:

  -uvjerenje o državljanstvu; -izvod iz matične knjige rođenih; -uvjerenje da se ne vodi krivični postupak ne starije od 6 (šest) mjeseci;

  -diplomu o završenom fakultetu i školi,

  -uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu,

  -dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

  – ljekarsko uvjerenje, dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure.

  365 PREGLEDA
  Prateći dokumenti
 • javni oglas 2021
  • 1 - 1 / 1
  • 1