Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Centar za sudsku dokumentaciju

Praksa Ustavnog suda BiH

   1 - 6 / 216  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao redovnu, 99. sjednicu Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao redovnu, 99. sjednicu Velikog vijeća

U predmetu AP 754/18 Ustavni sud je zaključio da postoji kršenje prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije, jer je redovni sud pri donošenju osporene odluke proizvoljno utvrdio svojstvo advokata koji je učestvovao u postupku, a od čijeg jasnog i zakonom propisanog utvrđenja zavisi i daljnja primjena zakonskih odredbi, kao i odlučenje o samom apelantovom pravu na naknadu troškova postupka.

24.12.2019.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao redovnu, 98. sjednicu Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao redovnu, 98. sjednicu Velikog vijeća

Ustavni sud je izdvojio informaciju da je u predmetu AP 878/19 zaključeno da nepostupanje Okružnog suda u Banjoj Luci – Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organiziranog i najtežih oblika privrednog kriminala po apelantovom prijedlogu za ukidanje pritvora na način kako je propisano članom 196. st. 6. i 7. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, uz potpuno ignoriranje konačne i obavezujuće odluke Ustavnog suda BiH (broj AP 6559/18), sa datim razlozima u njenom obrazloženju...

28.11.2019.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao redovnu, 97. sjednicu Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao redovnu, 97. sjednicu Velikog vijeća

Ustavni sud je u predmetu AP 3260/19 zaključio da postoji povreda prava na djelotvoran pravni lijek iz člana 13. Evropske konvencije u vezi s pravom na slobodu kretanja iz člana II/3.m) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 2. Protokola broj 4 uz Evropsku konvenciju.

15.11.2019.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao redovnu, 116. plenarnu sjednicu

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao redovnu, 116. plenarnu sjednicu

U predmetu broj U 5/19 Ustavni sud je, odlučujući o zahtjevu za ocjenu ustavnosti odredbe člana 9. stav 7. Zakona o prevozu u cestovnom saobraćaju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 47/17), utvrdio da je osporena odredba u skladu sa članom III/1.h) i i) Ustava Bosne i Hercegovine.

06.11.2019.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao redovnu, 96. sjednicu Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao redovnu, 96. sjednicu Velikog vijeća

Ustavni sud je izdvojio informaciju da je u predmetu: AP 4987/17 utvrđena povreda prava na poštovanje doma iz člana II/3.f) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 8. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (Evropska konvencija), AP 5187/17 zaključeno da nema kršenja prava na imovinu iz člana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju.

05.11.2019.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao redovnu 95. sjednicu Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao redovnu 95. sjednicu Velikog vijeća

U predmetu AP 1270/18 utvrđena je povreda prava na pravičan postupak u segmentu suđenja „u razumnom roku“ iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

04.11.2019.

   1 - 6 / 216  >