Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Sudska policija u
Federaciji Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Kontakt i adresar

Sjedište Sudske policije u Federaciji BiH:

Predsjednik Vrhovnog suda Federacije BiH:

 • Adresa: Valtera Perića broj 15/II Sarajevo
 • Tel.:  033/226-751
 • Fax.: 033/226-755

Direktor Sudske policije u Federaciji BiH:

 • Adresa: Valtera Perića broj 15 Sarajevo
 • Tel.: 033/203-229 
 • Fax: 033/213-586

Kabinet glavnog zapovjednika:

Sektor za operacije, sigurnost i operativno dežurstvo:

Sektor za administraciju i podršku:

Sektor za profesionalne standarde:

Odjeljenje sudske policije sudova Federacije BiH:

Interventno-operativna jedinica Sudske policije Federacije BiH:

Stanica sudske policije Federacije BiH:

 • Adresa: Valtera Perića broj 15 Sarajevo
 • Tel.: 033/666-239
 • Tel./fax: 033/213-586
 • E-mail: ssp.sa4@pravosudje.ba

Odjeljenje sudske policije sudova u Kantonu Sarajevo:

 • Adresa: Šenoina broj 1 Sarajevo
 • Tel.: 033/226-213
 • Tel./fax: 033/445-947
 • E-mail: osp.ks@pravosudje.ba

Stanica sudske policije Sarajevo:

 • Adresa: Radićeva broj 6 Sarajevo
 • Tel./faks: 033/226-214

Odjeljenje sudske policije sudova u Zeničko-dobojskom kantonu:

 • Adresa: Masarykova broj 50 Zenica 
 • Tel.: 032/408-718
 • Tel./fax: 032/246-655
 • E-mail: osp.zdk@pravosudje.ba

Stanica sudske policije Zenica:

 • Adresa: Trg BiH broj 2 Zenica 

Stanica sudske policije Visoko:

 • Adresa: Alije Izetbegovića broj 1 Visoko 
 • Tel./fax: 032/734-849

Stanica sudske policije Zavidovići:

 • Adresa: Safvet bega bašagića bb Zavidovići
 • Tel./fax: 032/878-345

Stanica sudske policije Tešanj:

 • Adresa: Krndija bb Tešanj 
 • Tel./fax: 032/651-933

Stanica sudske policije Žepče: 

 • Adresa: Prva bb Žepče
 • Tel./fax: 032/688-130

Stanica sudske policije Kakanj: 

 • Adresa: Alije Izetbegovića broj 48 Kakanj

Odjeljenje sudske policije sudova u Tuzlanskom kantonu:

 • Adresa: Maršala Tita broj 137 Tuzla
 • Tel.: 035/276-058
 • Tel./fax: 035/277-299
 • E-mail: osp.tk@pravosudje.ba

Stanica sudske policije Živinice:

 • Adresa: Maršala Tita broj 28 Živinice
 • Tel./fax: 035/774-781

Stanica sudske policije Gradačac:

 • Adresa: Titova bb Gradačac
 • Tel./fax: 035/816-745

Stanica sudske policije Kalesija:

 • Adresa: Žrtava genocida u Srebrenici broj 12 Kalesija
 • Tel./fax: 035/631-978

Stanica sudske policije Gračanica:

 • Adresa: Armije BiH broj 8 Gračanica
 • Tel./fax: 035/706-667

Stanica sudske policije Lukavac:

 • Adresa: Skendera Kulenovića bb Lukavac
 • Tel./fax: 035/553-260

Stanica sudske policije Banovići:

 • Adresa: Alije Izetbegovića bb Banovići
 • Tel./fax: 035/874-988

Odjeljenje sudske policije sudova u Unsko-sanskom kantonu:

Stanica sudske policije Cazin:

 • Adresa: Dr. Irfana Ljubljankića broj 12 Cazin
 • Tel./fax: 037/513-616

Stanica sudske policije Sanski Most:

 • Adresa: Muse Ćazima Ćatića broj 8 Sanski Most
 • Tel./fax: 037/685-605

Stanica sudske policije Velika Kladuša:

 • Adresa: Maršala Tita bb Velika Kladuša
 • Tel./fax: 037/772-758

Stanica sudske policije Bosanska Krupa:

 • Adresa: Reis Džemaludina Čauševića broj 2 Bosanska Krupa
 • Tel./fax: 037/473-019

Odjeljenje sudske policije sudova u Srednjobosanskom kantonu:

Stanica sudske policije Travnik:

 • Adresa: Vezirska broj 2 Travnik
 • Tel./fax: 030/512-120

Stanica sudske policije Bugojno:

 • Adresa: 307. Motorizovane brigade broj 92 Bugojno
 • Tel./fax: 030/254-053

Stanica sudske policije Kiseljak:

 • Adresa: Žrtava domovinskog rata broj 13 Kiseljak
 • Tel./fax: 030/296-550

Stanica sudske policije Jajce:

 • Adresa: Nikole Šopa bb Jajce
 • Tel./fax: 030/292-324

Odjeljenje sudske policije sudova u Hercegovačko-neretvanskom kantonu:

 • Adresa: Dr. Ante Starčevića broj 20 Mostar
 • Tel.: 036/290-382
 • Tel./fax: 036/325-363
 • E-mail: osp.hnk@pravosudje.ba

Stanica sudske policije Mostar:

 • Adresa: Ulica Adema Buća 20 Mostar
 • Tel./fax: 036/580-597

Stanica sudske policije Konjic:

 • Adresa: Trg državnosti broj 16 Konjic
 • Tel./fax: 036/725-260

Stanica sudske policije Čapljina:

 • Adresa: Ruđera Boškovića broj 12 Čapljina
 • Tel./fax: 036/296-093

Odjeljenje sudske policije sudova u Zapadno-hercegovačkom kantonu:

 • Adresa: Ulica pobijenih franjevaca bb Široki Brijeg
 • Tel./fax: 039/511-000
 • E-mail: osp.zhk@pravosudje.ba

Stanica sudske policije Široki Brijeg:

 • Adresa: Obilaznica bb Široki Brijeg
 • Tel./fax: 039/511-000

Stanica sudske policije Ljubuški:

 • Adresa Zrinsko Frankopanska bb Ljubuški
 • Tel./fax: 039/511-001

Odjeljenje sudske policije sudova u Kantonu 10. Livno:

Stanica sudske policije Livno:

 • Adresa: Trg branitelja bb Livno
 • Tel./fax: 034/611-056

Odjeljenje sudske policije sudova u Posavskom kantonu:

Stanica sudske policije Orašje:

 • Adresa: Novo naselje jug 1 bb  Orašje
 • Tel./fax: 031/511-801

Odjeljenje sudske policije sudova u Bosansko-podrinjskom kantonu:

 • Adresa: Ulica Zaima Imamovića broj 3 Goražde
 • Tel.: 038/240-270
 • Tel./fax: 038/240-271
 • E-mail: osp.bpk@pravosudje.ba

Stanica sudske policije Goražde:

 • Adresa: Trg branilaca bb Goražde 
 • Tel./fax: 038/240-270


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh