Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružno javno tužilaštvo u
Trebinju

Nadležnost

03.09.2020.

Tužilaštvo je samostalni državni organ u sistemu pravosuđa, koje u okviru prava i dužnosti Republike Srpske, preduzima zakonom određene mjere u pogledu istražnih radnji i gonjenja potencijalnih učinilaca krivičnih djela i ulaže pravna sredstva za zaštitu zakonitosti i ustavnosti. Osnivanje, organizacija i nadležnost uređeni su Zakonom o tužilaštvima Republike Srpske.

 

Tužilaštvo vrši svoju funkciju u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i Ustavom Republike Srpske, a na osnovu zakona Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, te štiti ostvarivanje i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda garantovanih Ustavima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, kao i prava i interese pravnih lica, u skladu sa zakonom, te obezbjeđuje ustavnost i zakonitost.

 

Okružno javno tužilaštvo u Trebinju  je formirano za područje Okružnog  suda u Trebinju.


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh