Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružno javno tužilaštvo u
Trebinju

Kada se donosi naredba o sprovođenju istrage?

22.11.2010.

Tužilac naređuje sprovođenje istrage ako postoje osnovi sumnje da je izvršeno krivično djelo. Naredba treba da  sadrži: podatke o učiniocu krivičnog djela ukoliko su poznati, opis djela iz kojeg proizilaze zakonska obilježja krivičnog djela, zakonski naziv krivičnog djela, okolnosti koje potvrđuju osnove sumnje za sprovođenje istrage i postojeće dokaze.

U naredbi tužilac će navesti koje okolnosti treba istražiti i koje istražne radnje treba preduzeti.


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh