Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružno javno tužilaštvo u
Trebinju

JSDP-2

15.11.2010.

Članovi Tima za upravljanje promjenama u Okružnom tužilaštvu u Trebinju, Slobodanka Gaćinović, Glavni okružni tužilac i Srđan Vukanović, sekretar Tužilaštva prisustvovali su sastanku Timova prvog i drugog kruga Inicijative model tužilaštava u Bosni i Hercegovini - JSDP II, koji je odražan u hotelu „Blanca“ na Vlašiću dana 11. i 12. novembra 2010. godine u organizaciji USAID-a, kao nosioca projekta.

Projekat „Inicijativa model tužilaštava u Bosni i Hercegovini – JSDP II“, koji u partnerstvu sa Visokim sudskim i tužilačkim savjetom Bosne i Hercegovine i tužilaštvima u Bosni i Hercegovini sprovodi USAID, ima za cilj da se kroz planski pristup strateškim reformama pravosuđa u Bosni i Hercegovini osigura djelotvorniji rad tužilaštava u Bosni i Hercegovini.


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh