Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

Kako do bolje primjene evropskih antidiskriminacijskih standarda u BiH

20.04.2017.

U Sarajevu je 19. aprila 2017. godine, u organizaciji Centra za društvena istraživanja Analitika, održana konferencija „Kako do bolje primjene evropskih antidiskriminacijskih standarda u BiH“ kojoj je prisustvovao i predstavnik Centra za sudsku dokumentaciju VSTV-a.

Osnovni cilj konferencije je bio da se da osvrt na dosadašnju sudsku praksu u BiH kad je riječ o predmetima diskriminacije, mapiraju ključni izazovi i tematiziraju mogući koraci ka dosljednijoj primjeni evropskih antidiskiminacijskih pravnih standarda i jurisprudencije Evropskog suda za ljudska prava u praksi domaćih sudova.

Učesnicima na konferenciji obratili su se Goran Nezirović, sudija Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i član Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, Jasminka Džumhur iz ureda ombudsmena za ljudska prava BiH, Faris Vehabović, sudija Evropskog suda za ljudska prava, prof. dr. Zlatan Meškić sa Pravnog fakulteta univerziteta u Zenici, Violeta Kočić – Mitaček, advokatica iz Srbije, Sevima Sali-Terzić, viša pravna savjetnica u Ustavnom sudu BiH, Arben Murtezić, direktor Centra za edukaciju sudija i tužilaca FBiH i Miloš Bogičević, pravni savjetnik u Misiji OSCE-a u BiH.

Tokom diskusija istaknuti su, između ostalog, interesantni primjeri domaće sudske prakse, evropski antidiskriminacijski standardi, kao i ključni problemi u primjeni Zakona o zabrani diskriminacije. Na konferenciji je takođe podcrtana važnost baza sudskih odluka, kao bitnih izvora za informisanje o relevantnim stavovima sudske prakse.

 


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

ANALITIKA-1.png