Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Sudska policija u
Federaciji Bosne i Hercegovine

ICITAP Program za BiH Sudskoj policiji Federacije BiH pružio pomoć u obuci i donirao opremu vrijednu više od 42.000,00 USD

02.07.2018.

Danas je Sudsku policiju Federacije Bosne i Hercegovine posjetio g. Laddie Hancock – Program Manager ICITAP u BiH, kojom prilikom se sastao sa g. Dženadom Grošom, glavnim zapovjednikom Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine.

Osnovni razlog posjete je bio završetak projekta putem kojeg je ICITAP Program za BiH Sudskoj policiji Federacije BiH pružio značajnu pomoć i podršku u organizaciji obuke i doniranju opreme koju će službenici sudske policije koristiti u svom daljnjem radu. Glavni zapovjednik Sudske policije Federacije BiH je ovim povodom ukazao na značaj podrške institucija Sjedinjenih Američkih Država, te se g. Hancocku zahvalio na značajnoj donaciji u vidu obuke i opreme.

Zajednički projekat ICITAP Programa za BiH i Sudske policije Federacije BiH započeo je stručnim osposobljavanjem tri službenika sudske policije za certifikovane instruktore iz oblasti „Zbrinjavanje povreda u taktičkim situacijama“, koji su nakon dobijanja certifikata, uz administrativnu i logističku podršku službenika ICITAP Programa u BiH, koristeći znanja i vještine stečene na navedenim obukama, za sve organizacione jedinice Sudske policije Federacije BiH održali obuku iz oblasti „Osnove prve pomoći i pružanje pomoći u hitnim situacijama“ za više od 500 službenika Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Cilj ovog projekta, odnosno obuke je bio osposobljavanje službenika Sudske policije Federacije BiH za pružanje prve pomoći u hitnim situacijama, koja znanja i vještine su bitne za nesmetano izvršenje poslova iz nadležnosti sudske policije, i to posebno kod izvršenja poslova sigurnosti i zaštite nosilaca pravosudnih funkcija, uposlenika pravosudnih institucija, zaštićenih svjedoka, zaštite života službenika sudske policije koji mogu biti povrijeđeni pri izvršenju poslova, kao i drugih osoba u odnosu na koje pri izvršenju službenih zadataka postupaju službenici sudske policije ili koje su prisutne u postupcima u prostorijama pravosudnih institucija u Federaciji BiH.

Cijeli projekat stručnog usavršavanja je praćen donacijom pedeset medicinskih kompleta (medicinska torba sa priborom + medicinska nosila) za sve organizacione jedinice Sudske policije u Federaciji BiH, tj. u svim zgradama pravosudnih institucija u Federaciji BiH i jednim borbenim medicinskim kompletom za potrebe Interventno-operativne jedinice Sudske policije Federacije BiH, čija ukupna vrijednost iznosi više od 42.000,00 USD.

Obzirom na značaj ovog i drugih projekata putem kojih je ICITAP Program za BiH pružio pomoć Sudskoj policiji Federacije BiH, glavni zapovjednik je ICITAP Programu za BiH i g. Laddie Hancocku – Program Manageru uručio zahvalnicu za značajan doprinos i pruženu pomoć u aktivnostima koje menadžment Sudske policije poduzima sa ciljem unapređenja organizacije i rezultata rada Sudske policije Federacije BiH.

Pored navedenog, tokom sastanka se razgovaralo i o mogućnostima nastavka uspješne saradnje, kojom prilikom je u okvirima nadležnosti i strateških ciljeva iskazana obostrana spremnost za nastavak saradnje koja će u narednom periodu biti od značaja za razvoj i jačanje kapaciteta Sudske policije Federacije BiH, što će u konačnici doprinijeti efikasnijem i sigurnijem radu pravosudnih institucija i nositelja pravosudnih funkcija u Federaciji Bosne i Hercegovine.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Slika-1.jpg

Slika-6.jpg

Slika-2.jpg

Ostale fotografije