Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

Prezentacija baze sudskih odluka u CEST-u RS-a za novoimenovane sudije i javne tužioce

02.04.2019.

Predstavnici Centra za sudsku dokumentaciju Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine su u utorak, 2. aprila 2019. godine, održali prezentaciju baze sudskih odluka za novoimenovane sudije i javne tužioce u Centru za edukaciju sudija i tužilaca u Republici Srpskoj. Pored baze sudskih odluka prezentirani su i drugi sadržaji koji se objavljuju i redovno ažuriraju na internet stranici Centra za sudsku dokumentaciju, a koji mogu biti korisni nosiocima pravosudnih funkcija u svakodnevnom radu.

Zaključeno je da internet stranica i baza sudskih odluka CSD VSTV-a predstavlja koristan resurs za novoimenovane sudije i tužioce, a naročito za upoznavanje i praćenje sudske prakse sudova u Bosni i Hercegovini, prakse Evropskog suda za ljudska prava, te zakonodavnih izmjena. Primjetan je pozitivan napredak aktivnosti Centra za sudsku dokumentaciju VSTV-a, te unapređenje kvantiteta i kvaliteta dostupnih sadržaja, te je potrebno i dalje raditi na unapređenju i promociji baze kako bi se resurs što više koristio unutar pravosudne zajednice.

Učesnici su zatražili da da se kroz bazu objavljuju i odluke koje uslijed procesnih ograničenja ne mogu doći do vrhovnih sudova koji trenutno vrše izbor odluka za objavljivanje (krivična djela do 10 godina, vanparnična oblast, prekršajna oblast, i sl).

 


 


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

CSD-Prezentacija-CEST-RS-2222.png

CSD-PREZENTACIJA-CEST-RS 222