Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

Potpisivanjem Sporazuma do bolje sudske prakse

24.04.2019.

Sarajevo, 24.4.2019. godine - Sporazum o saradnji o zajedničkoj realizaciji projektnih aktivnosti u okviru Projekta „Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana“, koji finansira Evropska unija (EU), zaključen je danas između Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda Republike Srpske, Apelacionog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i Suda Bosne i Hercegovine. 

Šest pravnih savjetnika će biti angažovano u sudovima koji su potpisali Sporazum i pružaće pomoć sudijama u evidentiranju stavova iz sudskih odluka i njihovom sistematiziranju prema utvrđenim kriterijima. Savjetnici će također pomagati sudijama u odabiru sudske prakse za objavljivanje u bazi sudskih odluka Centra za sudsku dokumentaciju VSTV-a BiH i na web stranicama sudova te u izradi publikacija o sudskoj praksi. Osim toga, dva savjetnika će biti angažovana u VSTV BiH radi pripreme i distribucije informacija o praksi međunarodnih sudova i druge relevantne sudske prakse.

„Ovaj Sporazum će doprinijeti prikupljanju i sistematizaciji sudske prakse u BiH i omogućiti objavljivanje odluka i ujednačavanje sudske prakse u skladu sa Evropskim standardima i praksom. Projekat koji finansira EU, a sprovodi ga VSTV BiH, podržava sudove najviše instance u zemlji u daljem jačanju vladavine prava i povećanju efikasnosti pravosuđa“, izjavio je Predsjednik VSTV-a BiH Milan Tegeltija.

Realizacijom ove aktivnosti, nadležne institucije u Bosni i Hercegovini doprinijeće ispunjenju obaveza koje se pred njih stavljaju u procesu pretpristupnih pregovora između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije, a koje se odnose na unapređenje transparentnosti rada pravosuđa i pristup sudskim odlukama, unapređenja sistema stručnog usavršavanja sudija i tužilaca te mehanizama za ujednačavanje sudske prakse.

Ovaj Sporazum je potpisan u sklopu održavanja 15. Konferencije predsjednika sudova i glavnih tužitelja u Bosni i Hercegovini, 24. i 25. aprila 2019. godine u Neumu.

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva VSTV-a BiH na telefon 033 707 570.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

SPORAZUM-SAVJETNICI1111.jpg

SPORAZUM-SAVJETNICI-2222.jpg