• logo
 • osnovna stranica
 • Okružno javno tužilaštvo u Trebinju

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Potvrđena optužnica protiv službenica Addiko Bank a.d. Banja Luka– Poslovnica Gacko zbog krivičnog djela Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja

  02.02.2024.

  Okružno javno tužilaštvo u Trebinju je nakon sprovedene istrage, dana 02.02.2024. godine, podiglo optužnicu protiv službenica Addiko Bank a.d. Banja Luka– Poslovnica Gacko, Milidrag Anđelije i Katić Snježane zbog produženo krivično djelo Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja iz člana 315. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, a sve u vezi sa članom 37. i 57. stav 1. istog Zakonika, a koja optužnica je potvrđena od strane sudije za prethodno saslušanje Okružnog suda u Trebinju.

  Optužnicom se Milidrag Anđeliji i Katić Snježani stavlja na teret da su u vremenskom periodu od 10.09.2007. godine, pa do 27.12.2019. godine, kao odgovorna lica, radeći na poslovima blagajnika, u Addiko Bank a.d. Banja Luka – Poslovnica Gacko, zloupotrijebile svoj službeni položaj i ovlaštenje, a sve u namjeri da sebi pribave materijalnu korist, a koja ovlaštenja su im data s obzirom na radno mjesto blagajnika Banke, tako što svojim radom nisu obezbijedili zaštitu prava i interesa korisnika banke i drugih usluga koje iz njih proizilaze i nisu se pridržavale osnovnog načela savjesnosti i poštenja banke, postupile suprotno Procedurama poslovanja banke sa štednim računima i ulozima fizičkih lica, postupile suprotno Pravilniku o poslovanju po deviznoj štednji građana i suprotno Uputstvu za poslovanje sa transakcionim i štednim računima fizičkih lica, pa su tako u sistemu banke promjene-isplate vršile bez ovlaštenja klijenata i iste elektronski obrađivale i knjižile, koje isplate nisu evidentirale u štednim knjižicama, a koje knjižice su se nalazile kod klijenata, a uplate novčanih sredstava unosile u štedne knjižice i iste nisu evidentirali u elektronsku bazu podataka i na taj način prisvajale novčana sredstva koja su klijenti banke deponovali i povjerili na čuvanje banci u vidu preuzimanja novca na štednju u domaćoj i stranoj valuti, te tako nezakonito prisvajale novac i sebi pribavile ukupnu imovinsku korist u iznosu od 131.538,05 KM i 54.635,26 Eura.


  U prilogu ove vijesti se nalazi dio optužnice koja sadrži osnovne informacije o predmetu.  Napomena:

  Potvrđivanje optužnice protiv određene osobe ne znači da je ta osoba zaista i odgovorna za počinjenje krivičnog djela. Prema principu presumpcije nevinosti, svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica.“

  Prikazana vijest je na:
  Prateći dokumenti
 • Milidrag i dr.- optuznica
 • 28 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Potvrđena optužnica protiv službenica Addiko Bank a.d. Banja Luka– Poslovnica Gacko zbog krivičnog djela Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja

  02.02.2024.

  Okružno javno tužilaštvo u Trebinju je nakon sprovedene istrage, dana 02.02.2024. godine, podiglo optužnicu protiv službenica Addiko Bank a.d. Banja Luka– Poslovnica Gacko, Milidrag Anđelije i Katić Snježane zbog produženo krivično djelo Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja iz člana 315. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, a sve u vezi sa članom 37. i 57. stav 1. istog Zakonika, a koja optužnica je potvrđena od strane sudije za prethodno saslušanje Okružnog suda u Trebinju.

  Optužnicom se Milidrag Anđeliji i Katić Snježani stavlja na teret da su u vremenskom periodu od 10.09.2007. godine, pa do 27.12.2019. godine, kao odgovorna lica, radeći na poslovima blagajnika, u Addiko Bank a.d. Banja Luka – Poslovnica Gacko, zloupotrijebile svoj službeni položaj i ovlaštenje, a sve u namjeri da sebi pribave materijalnu korist, a koja ovlaštenja su im data s obzirom na radno mjesto blagajnika Banke, tako što svojim radom nisu obezbijedili zaštitu prava i interesa korisnika banke i drugih usluga koje iz njih proizilaze i nisu se pridržavale osnovnog načela savjesnosti i poštenja banke, postupile suprotno Procedurama poslovanja banke sa štednim računima i ulozima fizičkih lica, postupile suprotno Pravilniku o poslovanju po deviznoj štednji građana i suprotno Uputstvu za poslovanje sa transakcionim i štednim računima fizičkih lica, pa su tako u sistemu banke promjene-isplate vršile bez ovlaštenja klijenata i iste elektronski obrađivale i knjižile, koje isplate nisu evidentirale u štednim knjižicama, a koje knjižice su se nalazile kod klijenata, a uplate novčanih sredstava unosile u štedne knjižice i iste nisu evidentirali u elektronsku bazu podataka i na taj način prisvajale novčana sredstva koja su klijenti banke deponovali i povjerili na čuvanje banci u vidu preuzimanja novca na štednju u domaćoj i stranoj valuti, te tako nezakonito prisvajale novac i sebi pribavile ukupnu imovinsku korist u iznosu od 131.538,05 KM i 54.635,26 Eura.


  U prilogu ove vijesti se nalazi dio optužnice koja sadrži osnovne informacije o predmetu.  Napomena:

  Potvrđivanje optužnice protiv određene osobe ne znači da je ta osoba zaista i odgovorna za počinjenje krivičnog djela. Prema principu presumpcije nevinosti, svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica.“